O Nama

Vektor Security kancelarija

Niko nije kvalifikovaniji
Da biste bili sigurni

Preduzeće “VEKTOR security doo” Beograd, Jaše Prodanovića br. 10, specijalizovano je za pružanje usluga iz oblasti privatnog obezbeđenja i smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Naš rad zasnivamo na pozitivnim zakonskim odredbama, iskustvima dobre prakse te jasnim procedurama za pružanje usluga. Kontinuirano radimo na usavršavanju stručnog kadra i podizanju kvaliteta usluga koje pružamo.

U našem timu imamo stručnjake potrebnih profila i radnog iskustva, kako bi pružili usluge traženog kvaliteta vezane za privatnu bezbednost.

NAŠE USLUGE

Vektor Security poseduje:

Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Naše poslovanje temeljimo na kvalitetu, profesionalizmu i doslednosti te se obavezujemo da:

Svoje usluge obavlja u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Svoje usluge obavlja u skladu sa kodeksom profesionalnog ponašanja i poslovnim standardima struke.

Angažuje izvršioce koji su profesionalno osposobljeni u skladu sa opštim i posebnim zakonskim uslovima za pružanje usluga iz pojedine oblasti.

Vrši stalnu kontrolu kvaliteta usluge koju pruža klijentu.

Bude u neprekidnom kontaktu sa klijentom u cilju poboljšanja kvaliteta pružene usluge.

Katanac
Raketa

Reč direktora

Prelazak sa državnocentrično orijentisanog pristupa bezbednosti u kojem je glavni cilj bio zaštita državne bezbednosti na humanocentrično orijentisan pristup bezbednosti, povlači sa sobom i izmenjenu ulogu subjekata sistema bezbednosti.

Oko

Vizija

Stalne i brze promene u bezbednosti poslovanja, kao i neizvesne i često nepredvidive faktore, njihove kompleksnosti, međusobne povezanosti i uticaja koji imaju na lica, imovinu i poslovanje, kompanija VEKTOR security formulisala je misiju, viziju, strateške prioritete i ciljeve svog poslovanja.

Bedž

Kvalitet

Nivo pozicioniranja VEKTOR security u odnosu na konkurenciju prema ovom kriterijumu je veoma visok. Možemo slobodno reći i da smo u Srbiji vodeći prema ovom kriterijumu, jer znamo da je kvalitetna usluga ono što nas održava na tržištu.