Fizičko Obezbeđenje

Fizičko Obezbeđenje

KONTAKTIRAJTE NAS

Usluge fizičkog obezbeđenja vršimo osposobljavanjem izvršioca u skladu sa važećim propisima.

VEKTOR security je organizaciono i kadrovski pripremljen da može pružiti usluge:

Fizičko-tehničko obezbeđenje objekata

Fizičko-tehničko obezbeđenja sportskih i drugih javnih manifestacija (koncerata, svečanosti i dr.)

Sa korisnicima usluga se dogovaramo oko izgleda i opremljenosti službenika obezbeđenja, zavisno od zadataka i karakteristika objekata u kojima se vrši usluga.

U cilju održavanja kvaliteta usluga vršimo stalnu internu kontrolu rada službe obezbeđenja kao i redovni obilazak štićenih objekata.

Ostale usluge

Procena
bezbednosnih rizika

SAZNAJTE VIŠE

Čišćenje i
održavanje higijene

SAZNAJTE VIŠE

Poslednje Sa Bloga