Procena Bezbednosnih Rizika

Procena Bezbednosnih
Rizika

KONTAKTIRAJTE NAS

Vektor Security Vam može, nakon izvršene procene bezbednosnih rizika, predložiti optimalno rešenje – sistem integrisane zaštite tj. kombinaciju mera fizičke zaštite, tehničkih sistema zaštite bezbednosnih procedura.

Procena bezbednosnih rizika obuhvata:

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ( obaveza po Zakonu o privatnom obezbeđenju “Sl. Glasnik RS” br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018“

Oblast smanjenja rizika od katastrofa( obaveze po Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama “Sl. Glasnik RS” br. 87/2018“ )

Procena rizika od katastrofa

Plan zaštite i spasavanja

Eksterna kontrola i analiza stanja u oblasti: Bezbednost i zdravlje na radu i Zaštita od požara

Kontrola i izrada planske dokumentacije u oblasti bezbednosti

Izrada radno – bezbednosnih procedura

Edukacija zaposlenih u oblasti bezbednosti

Eksterna kontrola i analiza kvaliteta postojećih bezbednosnih sistema i procedura

Ostale usluge

Fizičko
obezbeđenje

SAZNAJTE VIŠE

Čišćenje i
održavanje higijene

SAZNAJTE VIŠE

Poslednje Sa Bloga